Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Międzyszkolny Konkurs Literacki organizowany z okazji Roku Sienkiewicza (2016) i setnej rocznicy śmierci polskiego powieściopisarza i Noblisty Henryka Sienkiewicza

Materiały do pobrania:

Konkurs międzyszkolny pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Gwiazdorskie lektury przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

Data i miejsce konkursu: 30 marca (czwartek) 2017 r., godz. 14.30,  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1. 
Czas trwania: ok. 4 godziny zegarowe.

Konkurs ma na celu nie tylko sprawdzić wiedzę przyszłych absolwentów ze znajomości tzw. lektur z gwiazdką i faktów biograficznych ich autorów  wymienionych w podstawie programowej, ale także zachęcić do jej utrwalania i poszerzenia. Zadania konkursowe obejmują teksty: Bogurodzica; pieśni, treny i psalm J. Kochanowskiego; satyry I. Krasickiego; Dziady cz. III A. Mickiewicza; Pan Tadeusz A. Mickiewicza; Lalka B. Prusa; Wesele S. Wyspiańskiego; Ferdydurke W. Gombrowicza; wybrane opowiadanie B. Schulza oraz wybraną lekturę z gwiazdką z gimnazjum.

Materiały do pobrania:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu wspólnie z TODMiDN w Toruniu ma zaszczyt zaprosić uczniów klas IV-VI szkół podstawowych miasta i gminy Toruń na Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o olimpijski wawrzyn.

Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z utworami Michała Zabłockiego- polskiego poety, reżysera i szermierza oraz wybór tego tekstu, który uczeń będzie recytował podczas konkursu.

Utwory poświęcone są najważniejszym cechom, które należy kształcić, by osiągnąć doskonałość ducha i ciała. W kolejnych wierszach opisane zostały: Waleczność, Siła, Wytrzymałość, Szybkość, Zwinność, Równowaga, Koncentracja, Harmonia, Uczciwość, Współdziałanie i Fair-play.

Materiały do pobrania:

Serdecznie zapraszamy udziału w XXXI Konkursie recytatorskim "Wiersze, które lubimy".

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym z cyklu „PRZESTRZENIE PRZYRODY” XI EDYCJA
temat konkursu: Rośliny chronione w Polsce.

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie "Gwiazdorskie lektury".

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastyczno-ekologicznym z cyklu "Przestrzenie Przyrody".

Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Mała Liga Zadaniowa” dla klas III szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Internetowym Konkursie Matematycznym.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE