Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy nauczycieli klas drugich szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji finansowej, przedsiębiorczości oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa, „Od grosika do złotówki”.

Jest to projekt edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a partnerami są Educational Foundation, Warszawski Instytut Bankowości oraz Bank PEKAO SA.

Ten unikalny projekt dla najmłodszych uczniów, ma charakter integralny, uwzględnia potrzeby oraz zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
Projekt umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej wyznaczonych na rok szkolny 2022/23 (kierunki numer: 1, 4 i 7).
Patronat honorowy nad projektem już po raz kolejny objęło Ministerstwo Finansów.

Cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis funkcjonowania programu:

Program adresowany jest do uczniów klas drugich, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” zajęcia umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie, atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów. Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują wszystkie edukacje, tym samym umożliwiają nauczycielowi włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowano po 2 scenariusze zajęć na każdy miesiąc oraz bardzo bogatą bazę pomysłów do dowolnej realizacji przez nauczyciela.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

Nauczyciel otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych oraz multimedialny Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające. Materiały multimedialne znajdują się na platformie programu „Od grosika do złotówki”. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne.

Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak ważne są pieniądze w życiu rodziny”. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Podczas wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Najistotniejsze umiejętności nabywane przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja, podatki, gotówka,
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz wartość nabywczą pieniędzy,
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu, bogactwo, skarby,
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta,
 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Najistotniejsze korzyści dla nauczycieli i rodziców

Nauczyciele:

 • włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu „Od grosika do złotówki”.

Rodzice:

 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań,
 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

 • do 25 listopada 2022 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2022/23, liczba miejsc jest ograniczona), skan karty zgłoszenia należy wysłać do właściwego trenera, adresy trenerów znajdują się w zakładce Trenerzy w regionie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl/o-programie/trenerzy-w-regionie
 • grudzień 2022 – szkolenie nauczycieli (on-line, 3 godz., bezpłatnie),
 • grudzień 2022, styczeń - czerwiec 2023, wrzesień - grudzień 2023 – wdrażanie projektu.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/

Bogusława Rajska - koordynator projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Thiem - trener projektu

Zgłoszenia udziału w projekcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE