Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

OPIS PROJEKTU

Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) z Gminą Miastem Toruń (Partner) reprezentowaną przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 48 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

 1. drzewno-meblarska,
 2. leśna,
 3. ogrodnicza,
 4. rolno-hodowlana,
 5. rybacka,
 6. hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna,
 7. spożywcza.

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów złożonych w ramach trzeciego naboru.

Gratulujemy!

Nazwa  
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną_III tura Pobierz PDF

Szanowni Państwo!

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości do 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy. Udzielamy grantów na opracowanie modelowych programów - kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla następujących branży:

BRANŻA DRZEWNO - MEBLARSKA

KWALIFIKACJE:

 • DRM.06 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
 • DRM.07 Przetwórstwo wytworów papierniczych

BRANŻA OGRODNICZA

KWALIFIKACJE:

 • OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

BRANŻA ROLNO - HODOWLANA

KWALIFIKACJE:

 • ROL.01. Jeździectwo i trening koni
 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
 • ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

BRANŻA RYBACKA

KWALIFIKACJE:

 • RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych
 • RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

BRANŻA HOTELARSKO - GASTRONOMICZNO - TURYSTYCZNA

KWALIFIKACJE:

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
 • HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

BRANŻA SPOŻYWCZA

KWALIFIKACJE:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
 • SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami i załącznikami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie trwania naboru. W temacie proszę podać nazwę branży, na którą składany jest formularz zgłoszeniowy oraz oznaczenie kwalifikacji.

Nabór trwa do 23.08.2020 r. do końca dnia.


Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów złożonych w ramach drugiego naboru.

Gratulujemy!

Nazwa  
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną_II tura Pobierz PDF

Szanowni Państwo, informujemy, iż granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych zostaną przyznane podmiotom najwyższą ilością punktów w ramach danej kwalifikacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Nazwa  
Lista rankingowa branża ogrodnicza Pobierz PDF
Lista rankingowa branża leśna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża rolno-hodowlana Pobierz PDF
Lista rankingowa branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża drzewno-meblarska Pobierz PDF

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów. Gratulujemy!

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW

Nazwa  
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną Pobierz PDF

Szanowni Państwo!

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

w tym:

 • Centra Kształcenia Zawodowego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów !
Granty będą przyznawane na opracowanie programów w następujących branżach:

 • Branża drzewno-meblarska 8 grantów,
 • Branża leśna 2 granty,
 • Branża ogrodnicza 5 grantów,
 • Branża rolno-hodowlana 12 grantów,
 • Branża rybacka 2 granty,
 • Branża hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna 12 grantów,
 • Branża spożywcza 7 grantów.

O granty mogą się ubiegać podmioty, które spełniają warunki formalne:

 • wsparcie może uzyskać instytucja, która prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.
 • Grantobiorcą może być podmiot, który w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami I załącznikami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie trwania naboru, w temacie proszę podać nazwę branży na którą składany jest formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Budżet.
 3. Życiorys zawodowy.

Pozostała dokumentacja:

 1. Procedury.
 2. Załącznik 1 do procedur.
 3. Załącznik 2 do procedur.
 4. Załącznik 3 do procedur.
 5. Załącznik 4 do procedur.
 6. Załącznik 5 do procedur.
 7. Załącznik 1 do umowy - harmonogram.
 8. Załącznik 2 do umowy - metodologia.
 9. Załącznik 3 do umowy.
 10. Załącznik 6 do procedur.
 11. Załącznik 7 do procedur.
 12. Załącznik 8 do procedur.

GRUPA DOCELOWA

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty, tzw.grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

w tym:

 • Centra Kształcenia Praktycznego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia z obszaru całej Polski.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 1. Ogólnopolski, otwarty nabór grantobiorców.
 2. Udzielenie 48 grantów.
 3. Wsparcie opiekuna grantobiorców przy tworzeniu programów.
 4. Ocena programów przez ekspertów ORE.
 5. Publikacja programów.

OKRES REALIZACJI

1.1.2020-28.2.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU

1.664.640,00 zł

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE