Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dla dyrektorów

Rozwijaj przedsiębiorczość swoich uczniów – warsztaty Centralnego Domu Technologii o tym, jak prowadzić e-biznes, tworzyć własny biznesplan czy planować działania marketingowe. 

15 marca 2023 r. CKE opublikowała wnioski z diagnozy przedmaturalnej w formule 2023 przeprowadzanej w grudniu 2022 r. Komunikat dyrektora CKE i prezentacja zawierająca wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonych analiz oraz opracowane przez egzaminatorów sprawdzających arkusze diagnostyczne rekomendacje dla uczniów z każdego obowiązkowego egzaminu (poziom podstawowy) dostępne są na stronie CKE:

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

Rekomendacje egzaminatorów z języka polskiego rozbudowane o przykładowe wysoko ocenione prace (wraz z punktacją) zamieszczone są osobno w materiałach informacyjno-szkoleniowych z języka polskiego:

Materiały informacyjno-szkoleniowe – CKE

Prosimy o przekazanie powyższej informacji nauczycielom uczącym obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w nowej odsłonie projektu „Lekcja:Enter” tj. do udziału w bezpłatnym projekcie „Lekcja:Enter.zip!”.

Do projektu „Lekcja:Enter.zip!” zapraszamy:

  • nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyłączeniem nauczycieli informatyki,
  • nauczycieli uczących w szkole podstawowej, szkole specjalnej, liceum, technikum, szkole branżowej I stopnia,
  • nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W projekcie „Lekcja:Enter.zip!” nie jest wymagany udział kadry kierowniczej szkoły. Nauczyciel może zgłosić się do projektu indywidualnie.

W ramach projektu „Lekcja:Enter.zip!” oferujemy Państwu:

  • 18 godzin dydaktycznych szkolenia: 16,2 godziny to rozłożone na 4 spotkania z trenerem, organizowane w formie on-line, w czasie rzeczywistym oraz 1,8 godziny pracy własnej na platformie projektu „Lekcja:Enter.zip!”.
  • Grupy szkoleniowe tworzone z nauczycieli poszczególnych grup przedmiotowych, co pozwala na wymianę doświadczeń w nauczaniu przedmiotów.
  • Atrakcyjną formę zaliczenia szkolenia: wymagana frekwencja to min. 60% obecności na zajęciach. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji w projekcie „Lekcja:Enter.Zip!” nie piszą Państwo scenariuszy lekcji oraz nie przeprowadzają lekcji obserwowanych.
  • Praktyczne szkolenie po którym:

- nauczyciel będzie potrafił wykorzystać, zmodyfikować oraz stworzyć swoje e-zasoby
- będzie potrafił wykorzystać na lekcjach aktywne metody nauczania, w szczególności wykorzystując narzędzia TIK
- otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodne z wymaganiami MEN, wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe informacje pod adresem: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/szkolenie-lekcja-enter-zip

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zapraszamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych dla uczniów z klas VII-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach kampanii powstał scenariusz lekcji oraz karta pracy (formularz zgłoszeniowy i karta do głosowania). Materiały umożliwiają uczniom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania budżetów obywatelskich.

Szkolny budżet obywatelski (SBO) przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkolne-budzety-obywatelskie--kampania-edukacyjna

Załączniki:

 

Digital Festival 2022 – 1.10.-10.11.22 r. szansą na zdobycie nowych umiejętności i przygotowanie się na więcej technologicznych możliwości!

https://digitalfestival.pl/

1) Laboratoria Przyszłości - link do nagrania webinarium dla dyrektorów szkół i placówek: https://biblioteka.ceo.org.pl/11383-2/, które było zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w dniu 28.09.2022 r.

2) Webinarium dla kadry zarządzającej szkół - "Szanse i wyzwania związane z integracją uczniów z doświadczeniem migracyjnym w szkole - co mówią badania i jak płynące z nich wnioski zastosować w praktyce? (13.10.2022 o godz. 12.00).

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE