Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Bezpłatna konferencja jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, studentów, rodziców i opiekunów prawnych młodzieży.

Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów natury psychicznej, które spotykają młodzież, a także edukacja nauczycieli i pedagogów w przestrzeni rozpoznawania, pomocnictwa i przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zjawisk.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://mlynwiedzy.org.pl/zdrowie-psychiczne-konferencja/

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach online, skierowanych do osób pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji, organizowanych przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji potrzebnych do pracy w środowisku wielokulturowym. W programie m.in.: przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, psychologiczne konsekwencje migracji i pierwsza pomoc psychologiczna w kontekście szkolnym, warsztaty wzmacniania rezyliencji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Szkolenia online odbędą się na platformie clickmeeting w dniach 11.04.2024 - 29.05.2024.

Link do rejestracji na szkolenia:

 Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Neroj - Dyrektor, Departament Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na debatę na temat ważności edukacji włączającej dzieci ("The role of primary schools- Building inclusive societies through education"), prowadzoną przez Ewę Kopacz - koordynatorkę Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka.

Wydarzenie odbędzie się 17.04.2024 (10:00 - 12:00) w Parlamencie Europejskim. Możliwy jest osobisty udział w Brukseli lub uczestniczenie w transmisji online. Uczestnikami debaty będą europejscy praktycy i eksperci związani z wdrażaniem edukacji włączającej w poszczególnych krajach. Będzie to wyjątkowa okazja do wymiany najlepszych praktyk i narzędzi wspierających nauczycieli, wychowawców i decydentów w ich roli polegającej na promowaniu i kształceniu dzieci w zakresie włączania. Polskim reprezentantem będzie Damian Kupczyk - prezes Czepczyński Family Foundation, pedagog i terapeuta dziecięcy, który opowie o doświadczeniach z wprowadzania projektu ABC Empatii do przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce i za granicą. Wydarzenie będzie tłumaczone na 6 języków - polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański.

Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagana jest wcześniejsza rejestracja (możliwa do dnia 09.04.2024 r.).

Rejestracja i program wydarzenia znajdują się tutaj.

Osoby obecne w siedzibie PE, zapraszamy również na wieczorny wernisaż, który będzie okazją do pogłębiena rozmów rozpoczętych podczas debaty. Wystawa "Art emotions" rozpocznie się o godz. 19:00 w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej w Brukseli (zaproszenie w załączeniu).

Do zobaczenia!

Czepczyński Family Foundation

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do IV edycji projektu „Lekcja Nieśmiecenia”. Tym razem chcielibyśmy zachęcić do udziału w konkursie nie tylko szkoły, ale również przedszkola oraz pozostałe placówki oświatowe.

Dotychczasowe edycje projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział blisko 1200 szkół podstawowych! W towarzyszących projektowi konkursach, 60 zwycięskich placówek otrzymało stacje do praktycznej nauki selektywnej zbiórki odpadów, które nie tylko prezentują się wspaniale na szkolnych korytarzach, ale przede wszystkim wspomagają teoretyczną naukę segregacji odpadów.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji projektu, gdzie czeka już na zwycięzców kolejna pula 20 stacji do praktycznej nauki selektywnej zbiórki odpadów oraz nagrody dodatkowe - trzy granty finansowe w wysokości 3000, 2000 i 1000 złotych dla najbardziej kreatywnych placówek! Dla wszystkich zainteresowanych mamy również przygotowane bezpłatne materiały edukacyjne, które w tym roku poszerzyliśmy o zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników oraz nowych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z „Lekcją Nieśmiecenia”!

Projekt prowadzony jest w partnerstwie Fundacji Nasza Ziemia z firmą Henkel Polska Sp. z o. o.

 

Zapraszamy na wykład pt: "Interfejsy mózg-komputer - krótka historia" który wygłosi mgr inż. Andrzej Michnik reprezentujący Politechnikę Śląską Wydział Inżynierii Biomedycznej.

Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka" odbędzie się w dniu 19 marca 2024 o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Zaprezentowane zostaną najpopularniejsze techniki odczytywania aktywności mózgu wykorzystywane w interfejsach mózg-komputer oraz przykłady najnowszych prac prowadzonych w tej dziedzinie. Niezależnie od branży medycznej, interfejsy te stanową również bardzo interesujące tematy w branży rozrywkowej czy mediach społecznościowych.

W celu wzięcia udziału w wykładzie prosimy o zalogowanie się poprzez link: https://vms.noxmeet.com/b/sit-qgj-smj
a następnie podać kod dostępu: 848190 oraz wpisać imię i nazwisko.

Instrukcja logowania do wykładu oraz program wszystkich wykładów znajdują się na stronie: http://sitpchem.org.pl/przyjazna-nauka-cykl-zdalnych-wykladow/

Pozdrawiam
Józef Kozieł - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem w Warszawie

Zapraszamy serdecznie nauczycieli wraz z uczniami do udziału w Dniu na UMK! Zdarzenie organizowane jest w Auli UMK 6 marca 2024 r. i przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych studiowaniem na naszym Uniwersytecie oraz takich, które wahają się, jaką ścieżkę edukacji i rozwoju obrać po maturze.

W imprezie mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane (klasy szkolne), jak i indywidualni odbiorcy. Aby nasi goście mogli komfortowo i w pełni skorzystać z czekających na nich atrakcji, udział w wydarzeniu podzielony będzie na dwugodzinne tury (wejście co pół godziny od 9:00 do 13:00). Wszystkich chętnych obowiązuje elektroniczna rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły znajdziecie Państwo na:

https://portal.umk.pl/pl/article/dzien-na-umk?utm_source=umk.pl&utm_medium=news&utm_campaign=dzien-na-1992

Pilotażowa europejska kampania #MediaSmartOnline. Polskie Centrum Programu Safer Internet od marca do kwietnia 2024 r. uczestniczyło w europejskiej pilotażowej kampanii. Kampanię realizowały belgijskie organizacje EUN (koordynator sieci Insafe) i Media & Learning Association (MLA), podczas prezydencji belgijskiej w Radzie UE (1 stycznia - 30 czerwca 2024 r.). Filmy informacyjno-edukacyjne przygotowane dla rodziców i opiekunów, przez PCPSI oraz CyberprofilaktykaNASK, w ramach pilotażowej kampanii #MediaSmartOnline:

1. 10 wskazówek - jak wspierać edukację medialną i bezpieczeństwo dzieci w internecie.
2. Edukacja medialna - jak rozpoznawać niebezpieczne treści i korzystać tylko z wiarygodnych źródeł.
3. Edukacja medialna - bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
4. Edukacja medialna to zadanie dla całej społeczności wokół naszych dzieci.

https://sektor3-0.pl/blog/dzien-bezpiecznego-internetu-2024-wskazowki/

Politechnika Bydgoska zaprasza na drugą edycję konferencji „Politechnika Dialogu” skierowaną do środowisk nauczycielskich z regionu kujawsko-pomorskiego, i nie tylko. Wydarzenie odbędzie się już 8 lutego 2024 roku w fordońskim kampusie uczelni.

Tematem II konferencji „Politechnika Dialogu” jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Podczas sesji plenarnej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. wsparcia w codziennych sytuacjach kryzysowych, wypalenia zawodowego czy problemów związanych z uzależnieniami młodzieży. Zaplanowano spotkania z praktykującymi psychologami, gdzie omówione zostaną wyzwania związane z bezpośrednią pracą z uczniem w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz młodzieżą na starcie kształcenia akademickiego.

Szczegółowe informacje:

https://pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/politechnika-dialogu-porozmawiajmy-o-zdrowiu-psychicznym-dzieci-i-mlodziezy

Zbliżają się obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych 2024: https://uodo.gov.pl/pl/571/2947

Wydarzenia dotyczyć będą przede wszystkim zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności w związku z rozwojem technologicznym.

Poradniki MEN (MEiN):

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE