Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zaprasza uczniów szkół do udziału w miejskim i powiatowym konkursie plastycznym na stulecie powrotu Torunia do wolnej Polski „Rok 2020 rokiem stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kompozycji literniczej przedstawiającej hasło:

TORUŃ

100 LAT WOLNOŚCI

Kompozycja musi być stworzona z małych lub dużych liter tworzących hasło.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w formacie PDF.

W ramach Toruńskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (21-27.10.2019 r.) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Toruniu oraz CKU TODMiDN

zapraszają do udziału w:

Międzyszkolnych Mistrzostwach gry w

 

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90. XX wieku przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce Dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Sieć nauczycieli wspomagających działająca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Równamy Szanse” przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia konkurs plastyczny i wystawę pokonkursową prac uczniów. 

Głównym przesłaniem organizacji obchodów Dnia Godności jest propagowanie wśród społeczeństwa postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także  uświadomienie, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

Zachęcamy uczniów z Państwa szkoły spełniających wymogi Regulaminu do wykonania prac plastycznych na temat: „Ciekawe zawody”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród i dyplomów oraz programem artystycznym odbędzie się dnia 10 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Pobierz Regulamin konkursu w formacie PDF.

Organizatorzy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 28  w Toruniu.
  2. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Dział Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych TOS.
  3. Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.

Patronat honorowy:

  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
  • Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.
  • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Opieka merytoryczna: CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na projekt edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

Festiwal jest skierowany do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają uczniów i nauczycieli szkół Torunia do udziału w konkursie plastycznym promującym Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Temat konkursu:  Plakat  promujący ideę równości, równego traktowania, tolerancji, akceptacji, szacunku, integracji, optymizmu i uśmiechu.

Pobierz regulamin w formacie PDF

W ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji 13 listopada 2018r. odbywa się Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wykluczenie czy włączenie? – osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie. – dyskusja panelowa"

CKU – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie "Gramy w Scrabble" w ramach Toruńskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (15-21.10.2018r.)

 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90.XX wieku przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce Dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

SIEĆ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH działająca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Równamy Szanse” przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia konkurs plastyczny i wystawę pokonkursową prac uczniów. 

Głównym przesłaniem organizacji obchodów tego Dnia jest propagowanie wśród społeczeństwa postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także  uświadomienie, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

Zachęcamy uczniów z Państwa szkoły spełniających wymogi Regulaminu do wykonania prac plastycznych na temat:„Moja Polska”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród i dyplomów oraz programem artystycznym odbędzie się dnia 11 maja 2018 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE