Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Uwaga! Zmiana terminu nadsyłania prac !!!

Termin składania prac: do 30 września 2020 r. w sekretariacie CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8, 87 – 100 Toruń z dopiskiem „100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w miejskim i powiatowym konkursie plastycznym z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Świętego Jana Pawła II.   

Celem konkursu jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II oraz pobudzenie młodego człowieka do naśladowania papieża Polaka  w codziennym życiu.

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wielki Test Wiedzy Geograficznej”.

Zawody odbędą się 4 kwietnia 2020 r. (sobota). Zasady Konkursu oraz wszelkie informacje organizacyjne znajdą Państwo w przesłanych plikach. Na zgłoszenia czekamy do 16.03.2020 r.

O zakwalifikowaniu zespołów decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram Konkursu osobom zainteresowanym prześlemy po zakończeniu naboru. Przybliżony czas trwania imprezy: 10.00-15.00.

Materiały do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej. Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń oraz  Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu

Z okazji 100- lecia odzyskania  przez Toruń niepodległości zapraszamy uczniów klas II-III szkół toruńskich do udziału w grze edukacyjnej 

„Detektywi toruńskiej historii”

18 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Gra jest oparta na znajomości historii Torunia z okresu odzyskania niepodległości.

  • foto

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości zapisu uczniów na Konkurs Chemiczny (Ogólnopolski), który jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły zgłoszenia: http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/zgloszenia

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród zaprzyjaźnionych nauczycieli chemii. Regulamin również jest dostępny na podanej wyżej stronie.

Osobne zadania są dla uczniów klas II a osobne dla klas III. Zakres nie wykracza poza PP i jest wskazany na cytowanej stronie.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów i nauczycieli toruńskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym promującym Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Temat konkursu: PLAKAT promujący ideę równości, równego traktowania, tolerancji, akceptacji, szacunku, integracji, optymizmu i uśmiechu.

Pobierz regulamin w formacie PDF

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zaprasza uczniów szkół do udziału w miejskim i powiatowym konkursie plastycznym na stulecie powrotu Torunia do wolnej Polski „Rok 2020 rokiem stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kompozycji literniczej przedstawiającej hasło:

TORUŃ

100 LAT WOLNOŚCI

Kompozycja musi być stworzona z małych lub dużych liter tworzących hasło.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w formacie PDF.

W ramach Toruńskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (21-27.10.2019 r.) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Toruniu oraz CKU TODMiDN

zapraszają do udziału w:

Międzyszkolnych Mistrzostwach gry w

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE