Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie wiedzowym o wielkim kompozytorze - Ludwigu van Beethovenie, organizowanego we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. Patronat merytoryczny nad konkursem objęło Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena (założone przez Elżbietę Penderecką).

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 • Radosław Sikorski - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku - Cornelia Pieper
 • Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Piotr Całbecki
 • Prezydent miasta Torunia - Michał Zaleski
 • Institut für Auslandsbeziehungen
 • Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży
 • Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej
 • Towarzystwo Polsko - Austriackie

Dokumenty do pobrania:

W roku szkolnym 2020/2021 odbywa się:

 • XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.
 • XIV edycja konkursu "Młody Innowator 2020/2021" – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 • V Olimpiada Statystyczna (GUS i PTS).

Uwaga! Zmiana terminu nadsyłania prac !!!

Termin składania prac: do 30 września 2020 r. w sekretariacie CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8, 87 – 100 Toruń z dopiskiem „100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w miejskim i powiatowym konkursie plastycznym z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Świętego Jana Pawła II.   

Celem konkursu jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II oraz pobudzenie młodego człowieka do naśladowania papieża Polaka  w codziennym życiu.

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wielki Test Wiedzy Geograficznej”.

Zawody odbędą się 4 kwietnia 2020 r. (sobota). Zasady Konkursu oraz wszelkie informacje organizacyjne znajdą Państwo w przesłanych plikach. Na zgłoszenia czekamy do 16.03.2020 r.

O zakwalifikowaniu zespołów decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram Konkursu osobom zainteresowanym prześlemy po zakończeniu naboru. Przybliżony czas trwania imprezy: 10.00-15.00.

Materiały do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej. Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń oraz  Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu

Z okazji 100- lecia odzyskania  przez Toruń niepodległości zapraszamy uczniów klas II-III szkół toruńskich do udziału w grze edukacyjnej 

„Detektywi toruńskiej historii”

18 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Gra jest oparta na znajomości historii Torunia z okresu odzyskania niepodległości.

 • foto

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE