Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wielu nauczycieli nie odpoczywa podczas wakacji, podejmuje różne prace, nawet fizyczne dla podreperowania swojego budżetu, ale także aby nie tracić lekcji podczas roku szkolnego, za własne pieniądze (nawet jeśli szkolenie jest bezpłatne, to często koszty wynajęcia hotelu są dla wielu pedagogów zaporowe), podejmuje trud  poszerzania wiedzy. O uwagę  entuzjastów, który interesują się trudną tematyką Holocaustu rywalizuje kilka ośrodków, w tym w Krakowie  Uniwersytet Jagielloński i Akademia Pedagogiczna  oraz w Warszawie Żydowski Instytut Historyczny. Jagiellonka organizuje Letnią Szkołę Wiedzy o Holocauście I i II stopnia, natomiast ŻIH prowadzi seminarium. Po ukończeniu studiów krakowskich, tym roku od 1 do 4 sierpnia byłam uczestnikiem seminarium ŻIH. Na seminarium  spotkali się nauczyciele różnych przedmiotów; historycy, poloniści, angliści a nawet działacze społeczni. Organizatorzy seminarium tak zróżnicowanej grupie zaproponowali tematy dla wielu bardziej zainteresowanych znane ale także szczegółowe – „cymesy” z zakresu badań literackich opartych o wyrafinowane poszukiwania poszczególnych wykładowców.

„Każdy wie, czym jest historia, dopóki nie zacznie się nad tym zastanawiać, a wtedy już nie wie tego nikt.”
                                                                                                                                     Alen F. Griffin
„Bóg chociaż wszechmocny , nie może zmienić historii od tego ma historyków.”
                                                                                                                                  Jan. B. Duroselle

Spory polityczne, które przetaczają się przez Polskę dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego, nic więc dziwnego, że są związane także z polityką historyczną i edukacją. W wielu środowiskach toczy się dyskusja na temat modeli nauczania historii. Informacje o pracach w samym Ministerstwie Edukacji Narodowej związane z nauczaniem tego ważnego przedmiotu do  środowiska nauczycieli przebijają się z trudem, przez komunikaty prasowe. W prasie o charakterze prawicowym dominuje głos profesora Andrzeja Nowaka, który recenzuje dotychczasowe nauczanie historii jako szerzenie „patriotyzmu wstydu” a sam deklaruje konieczność tworzenia narodowej wspólnoty wokół wiktoryjnych  mitów z historii państwa polskiego. Co postanowi MEN, jaki  model kształcenia zdominuje polskie szkoły? Nie wystarczy zdecydować ile godzin będzie trwało nauczanie na poszczególnych etapach kształcenia. W dyskusjach na temat nauczania historii chodzi także o wybór modelu kształcenia. Czy będzie on otwarty jak dotychczas, zostawiając dużo swobody nauczycielowi, czy zamknięty gdzie o wszystkim co dzieje się w klasie zdecyduje ministerstwo?

Po tragicznej śmierci prof. Bronisława Geremka w 2008 r. jego rodzina i przyjaciele założyli Fundację, której celem jest wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej opartej o rozwój otwartego społeczeństwa, poszanowanie praw człowieka i wspieranie dialogu miedzy różnymi środowiskami i narodami. Zadaniem Fundacji jest także promowanie pamięci o tym wybitnym mężu stanu.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały z Konferencji anglistów, która odbyła się 8 kwietnia 2016r.

Poniżej przedstawiamy Państwu publikację autorstwa p. Barbary Szefler, pt. "Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie"

Poniżej przedstawiamy Państwu publikację autorstwa p. Celiny Zbrzeźnej, p. Anity Przybyszewskiej-Pietrasiak i p. Grażyny Ratajczak-Nadolskiej pt. "Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczycieli."

Jak Pan współpracuje z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli?

Od roku 1990 jestem zatrudniony w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na stanowisku nauczyciela chemii. W tym czasie prowadziłem zajęcia w różnych typach szkół działających na terenie tej placówki. Były to licea ogólnokształcące i uzupełniające, technika różnych specjalności, szkoła zawodowa i gimnazjum. Szkoły te działały w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Funkcje doradcy metodycznego natomiast pełnie od 2001 roku. Początkowo pod moją opieka byli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych a po przejściu na emeryturę wieloletniej doradczymi Pani Marii Aleksandry Bigos w 2007 roku również nauczyciele gimnazjalni.

Muzyka to ocean wartości i możliwości, z którego czerpać siłę i inspirację powinien każdy nauczyciel pracujący z dziećmi i z młodzieżą. Jej walory estetologiczne, dydaktyczne, wychowawcze są tak mocnym fundamentem w edukacji, że zadziwia niejednokrotnie fakt, iż tak niewielu pedagogów z nich jednak korzysta. W ofercie edukacyjnej Toruńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego skierowanej do nauczycieli znalazły się wśród wielu innych, warsztaty „ Wesołe zabawy z muzyką poważną”, „Gdzie mieszka muzyka”. Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu i w szkole”, „Ruch, rym, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka”.

Reforma oświaty stawia szkole nowe wymagania, modyfikując tym samym cele, zadania, treści oraz metody kształcenia i wychowania. Zmiany te oraz rosnące wciąż wymogi rodziców wobec edukacji poszerzają funkcje szkoły i role nauczyciela, w tym katechetów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, a tym samym zainteresowanym nauczycielom proponuje się im szereg różnorodnych dokształtów. Oferty są na tyle różnorodne, że z powodzeniem każdy może wybrać i skorzystać z takiej formy, która mu najbardziej odpowiada.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE