Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli informuje o wolnych stanowiskach doradców metodycznych w specjalnościach:

 • fizyka (szkoły podstawowe) w wymiarze do 9/18 etatu, doradztwo metodyczne dla nauczycieli na obszarze Torunia, Grudziądza i powiatów brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego,
 • chemia (szkoły podstawowe) w wymiarze do 9/18 etatu, doradztwo metodyczne dla nauczycieli na obszarze Torunia, Grudziądza i powiatów brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.
 • biologia (szkoły podstawowe) w wymiarze do 9/18 etatu, doradztwo metodyczne dla nauczycieli na obszarze Torunia, Grudziądza i powiatów brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.
 • informatyka/technologia informacyjna (szkoły podstawowe) w wymiarze do 9/18 etatu, doradztwo metodyczne dla nauczycieli na obszarze Torunia, Grudziądza i powiatów brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego,
 • informatyka/technologia informacyjna (szkoły ponadpodstawowe) w wymiarze 4/18 etatu, doradztwo metodyczne dla nauczycieli na obszarze Torunia, Grudziądza i powiatów brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego,
 • wychowanie przedszkolne w wymiarze do 9/18 etatu, doradztwo metodyczne dla nauczycieli na obszarze: Miasto Toruń i Grudziądz oraz powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

Funkcję doradcy metodycznego mogą pełnić osoby spełniające wymagania określone w art. § 25 pkt. 2 rozporządzenia dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) które posiadają m.in.:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać się do CKU Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat CKU-TODMiDN w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8, tel. (56) 657-74-86, 535-430-957.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek dla osób przystępujących do naboru na stanowisko nauczyciela - doradcy metodycznego.
 2. Obowiązek informacyjny RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych – do celów rekrutacyjnych kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE