Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Sieci współpracy i samokształcenia - Daj się złapać w sieć!

© Freepik

Czym jest sieć?

Sieć to:

 • forma współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę różnorodnych doświadczeń w grupie zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów z różnych placówek,
 • forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce,
 • platforma wzajemnego wsparcia w obliczu nowych wyzwań, szansa na bieżący kontakt oraz na poszerzenie perspektywy, z jakiej patrzy się na własną pracę oraz pracę szkoły/placówki,
 • miejsce, gdzie uczestnicy dają innym coś od siebie – dzielą się wiedzą, umiejętnościami, a jednocześnie sami czerpią z doświadczenia osób, z którymi współpracują,
 • przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Uczestnictwo w sieci obejmuje

 • spotkania stacjonarne animowane przez koordynatora sieci,
 • szkolenia ze specjalistami w wybranym obszarze,
 • pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi praca zdalna na platformie (po wcześniejszym przygotowaniu uczestników sieci do jej obsługi).

Dlaczego warto?

 • poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje w interesującym Cię obszarze;
 • otrzymasz wsparcie koordynatora sieci przygotowanego merytorycznie, na każdym etapie pracy sieci;
 • będziesz miał wpływ na wybór szkoleń, obszarów tematycznych, spotkań, sposobów pracy;
 • będziesz miał możliwość stałej wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami sieci.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE