Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

19.10.2015 godz. 16:00

Miejsce

CKU-TODMiDN ul. Plac Św. Katarzyny 8

Adresat

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nauczyciele szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Program

  • Inaugurację obchodów XIII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
  • Prelekcję „Mogę, potrafię, umiem – czyli o tym jak dostrzegać mocne strony i budować poczucie wartości uczniów z trudnościami w uczeniu się”
  • Przedstawienie oferty wspierania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się.
  • Prezentację możliwości realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016.

Kierownik

mgr Agnieszka Reszkowska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE