Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

16.10.2015 godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8, Toruń (sala nr 2)

Adresat

Nauczyciele geografii w szkole ponadgimnazjalnej

Program

  • Analiza wyników egzaminu maturalnego - maj 2015
  • Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie w szkole ponadgimnazjalnej
  • Inteligencje wielorakie w klasie - jak uczyć?
  • Sprawy różne

Kierownik

mgr Elżbieta Tomaszewska

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE