Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Przedstawiamy Państwu formy doskonalenia na nowy rok szkolny 2015/2016. Oferta ta jest wynikiem diagnozy potrzeb oraz wynikającego z wieloletniej pracy naszego Ośrodka doświadczenia. Zawsze staramy się dostosować naszą ofertę do podstawowych kierunków polityki oświatowej województwa i kraju. Zmiany dokonujące się w systemie doradztwa i doskonalenia nauczycieli znalazły i tym razem swoje odzwierciedlenie w naszej ofercie.

Oferujemy Państwu możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, podniesienia i uzupełnienia swoich kompetencji dydaktycznych, wychowawczych oraz osobowościowych. Wyszkolony zespół 25 osób: ekspertów, edukatorów i doradców, jest gotów służyć pomocą Nauczycielom z Torunia i Regionu.

Oferta indywidualna dla nauczycieli

Zapoznaj się z ofertą indywidualną

Oferta dla Rad Pedagogicznych i Zespołów Nauczycielskich

Zapoznaj się z ofertą dla Rad Pedagogicznych

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek

Zapoznaj się z ofertą wspomagania szkół

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE