Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

4.06.2024r. godz. 16:00 - w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

Link do konsultacji: https://tiny.pl/d1cj1

Rozpoczęcie konsultacji o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

administratorzy przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF.02

Doradca metodyczny

Michał Szymczak - doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE