Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy na konferencję pod patronatem

pt. „Aktywność fizyczna mimo wszystko” - aktywność fizyczna drogą do zdrowia

dyrektorów i nauczycieli toruńskich szkół i placówek w dniu 06.03.2024 r. i 23.04.2024 r.

która odbędzie się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu.

Organizatorzy konferencji:

 • Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.
 • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Torunia.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Program konferencji:

Część I, 6 marca 2024 r., godz. 15.30 - 18.30 - karta zgłoszenia [tutaj]

 • Powitanie uczestników przez gospodarzy konferencji. Przedstawienie celu i programu konferencji - przedstawiciel WNBiW.
 • Brak aktywności fizycznej i jej negatywny wpływu na zdrowie - dr Małgorzata Grabowska, UCS.
 • Aktywność fizyczna uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Torunia - sukcesy i nowe wyzwania - dr Anna Łukaszewska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
 • Wpływ aktywności fizycznej na organizm - działanie prozdrowotne - dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK, WNBiW.
 • Aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - prof. dr hab. Piotr Błajet, UCS.
 • Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży - raport wojewódzki - Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
 • Odporność na Wysokim Biegu: Czy Sport wzmacnia barierę przeciwinfekcyjną? – dr hab. Sylwia Wrotek prof. UMK, WNBiW.
 • Szkoła, jako ważne miejsce dla krzewienia nawyków ruchowych – mgr Łukasz Pawłowski, UCS (olimpijczyk).
 • Głos studencki ws. aktywności fizycznej - Mateusz Dobies, student kierunku Sport i Wellnes, WNBiW.

Część II, 23 kwietnia 2024 r., godz.15.30 - 18.30 - karta zgłoszenia [tutaj]

 • Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie programu - przedstawiciel WNBiW.
 • Zalecenia WHO dotyczących zdrowia i aktywności fizycznej - dr Małgorzata Grabowska, UCS.
 • Okresy największej plastyczności poszczególnych cech motorycznych w ontogenezie - dr Ewa Rogowska, WNBiW.
 • Fizjologia wysiłku fizycznego - prof. dr hab. Małgorzata Jefimow, WNBiW.
 • Wyniki i wnioski z badań sprawności studentów UMK na przestrzeni czasu - mgr Michał Wasielewski, UCS.
 • „Wskazówki metodyczne dla nauczycieli” - doradca metodyczny mgr Teresa Thiem, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKU TODMiDN.
 • Strategii rozwoju edukacji na lata 2024 - 2028 ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej - dr Anna Łukaszewska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
 • Inwestycja w aktywność fizyczną inwestycją w zdrowie - finansowe korzyści z aktywności fizycznej- dr Patrycja Gulak-Lipka, WNEiZ.
 • Otwarty panel dyskusyjny.

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr Małgorzata Grabowska – przewodnicząca, UCS UMK.
 • dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK – sekretarz naukowy, WNBiW UMK.
 • dr Anna Łukaszewska – członek, WE UMT.
 • mgr Witold Anusiak – członek, CKU TODMiDN.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE