Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

29.01.2024r. godz. 16:30 - w CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

Dokumentacja podsumowująca pracę nauczyciela współorganizującego proces kształcenia za I półrocze roku szkolnego (IPET, WOPFU).

Proszę o zabranie ze sobą pomocy dydaktycznych (różnorodne materiały) wspierających Waszą pracę z uczniami ze SPE.

Serdecznie zapraszamy

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE