Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

18.01.2024r. godz. 16:30 - w Szkole Podstawowej nr 4 w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49

Program

W programie przewidziano:

Monitorowanie i ewaluacja osiągania celów projektu.

Zapraszamy obecnych lub przyszłych koordynatorów projektów Erasmus+ do wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Beata Tomaszewska - doradca nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE