Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data 

  • 12.09.2023 r. godz. 18.00 -19.00;
  • 18.09.2023 r. godz.18.00-19.00;
  • 21.09.2023 r. godz. 18.00-19.00;

- Online

Program

W programie przewidziano:

  1. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego (wg „starych” zasad): 12.09.2023 r. godz. 18.00 -19.00. (ZAPISY do 11.09.2023 r.);
  2. Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego przygotowanie do zawodu nauczyciela (wg. „nowych” zasad) 18.09.2023 r. godz.18.00-19.00 (ZAPISY do 17.09.2023 r.);
  3. Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – dla nauczycieli mianowanych, którzy nie rozpoczęli stażu na nauczyciela dyplomowanego ( wg „nowych” zasad) 21.09.2023 r. godz. 18.00-19.00 (ZAPISY do 20.09.2023 r.).

Prosimy o zapisy bezpośrednio poprzez formularz rejestracyjny na spotkanie na platformie ClickMeeting (proszę kliknąć ZAPISY przy odpowiednim terminie konsultacji). Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele zainteresowani awansem zawodowym

Doradca metodyczny

mgr Beata Tomaszewska - doradca nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych, ekspert ds. awansu zawodowego

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE