Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2022/2023 - semestr I.

Szczegółowe informacje

Data

27-29.03.2023 r. godz. 18:00 - w kaplicy seminaryjnej, Pl. ks. Frelichowskiego

Program

W programie przewidziano:

  1. Konferencje każdego dnia poprowadzi ks. dr Rafał Kamiński.
  2. Wieczory myśli i poezji chrześcijańskiej oraz koncert kwartetu.
  3. Ostatniego wieczoru po Mszy św. i konferencji spotkanie w refektarzu.

Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Gabriela Rumińska

mgr Danuta Włoczewska

- doradcy metodyczni religii

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE