Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z autorką podręcznika „Szkoła na TAK!” Maliną Sarnowską.

Zmiana na tak - nowa oferta WSiP do szkoły podstawowej. Wsparcie dla nauczyciela. Prezentacja nowych multibooków.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli: Toruń, Plac Św. Katarzyny 8.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE