Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

15 marca 2023 r. CKE opublikowała wnioski z diagnozy przedmaturalnej w formule 2023 przeprowadzanej w grudniu 2022 r. Komunikat dyrektora CKE i prezentacja zawierająca wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonych analiz oraz opracowane przez egzaminatorów sprawdzających arkusze diagnostyczne rekomendacje dla uczniów z każdego obowiązkowego egzaminu (poziom podstawowy) dostępne są na stronie CKE:

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

Rekomendacje egzaminatorów z języka polskiego rozbudowane o przykładowe wysoko ocenione prace (wraz z punktacją) zamieszczone są osobno w materiałach informacyjno-szkoleniowych z języka polskiego:

Materiały informacyjno-szkoleniowe – CKE

Prosimy o przekazanie powyższej informacji nauczycielom uczącym obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE