Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w nowej odsłonie projektu „Lekcja:Enter” tj. do udziału w bezpłatnym projekcie „Lekcja:Enter.zip!”.

Do projektu „Lekcja:Enter.zip!” zapraszamy:

  • nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyłączeniem nauczycieli informatyki,
  • nauczycieli uczących w szkole podstawowej, szkole specjalnej, liceum, technikum, szkole branżowej I stopnia,
  • nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W projekcie „Lekcja:Enter.zip!” nie jest wymagany udział kadry kierowniczej szkoły. Nauczyciel może zgłosić się do projektu indywidualnie.

W ramach projektu „Lekcja:Enter.zip!” oferujemy Państwu:

  • 18 godzin dydaktycznych szkolenia: 16,2 godziny to rozłożone na 4 spotkania z trenerem, organizowane w formie on-line, w czasie rzeczywistym oraz 1,8 godziny pracy własnej na platformie projektu „Lekcja:Enter.zip!”.
  • Grupy szkoleniowe tworzone z nauczycieli poszczególnych grup przedmiotowych, co pozwala na wymianę doświadczeń w nauczaniu przedmiotów.
  • Atrakcyjną formę zaliczenia szkolenia: wymagana frekwencja to min. 60% obecności na zajęciach. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji w projekcie „Lekcja:Enter.Zip!” nie piszą Państwo scenariuszy lekcji oraz nie przeprowadzają lekcji obserwowanych.
  • Praktyczne szkolenie po którym:

- nauczyciel będzie potrafił wykorzystać, zmodyfikować oraz stworzyć swoje e-zasoby
- będzie potrafił wykorzystać na lekcjach aktywne metody nauczania, w szczególności wykorzystując narzędzia TIK
- otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodne z wymaganiami MEN, wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe informacje pod adresem: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/szkolenie-lekcja-enter-zip

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE