Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym seminarium online

Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży - wyzwania i propozycje.

19 stycznia 2023r. o godz. 17.00 platforma ClickMeeting

Celem seminarium jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w przygotowaniu się do zmian jakie nastąpią w przyszłym roku szkolnym w zakresie edukacji ekonomicznej, przekazanie informacji o planowanych zmianach w podstawie programowej, wskazanie sposobów wspierania nauczycieli zarówno szkół ponadpodstawowych w przygotowywaniu się do realizacji nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, jak rozwoju edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych.

Seminarium będzie inauguracją dwóch projektów edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków oraz wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach:

Pakiet powitalny

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie, zestaw powitalny, w tym książki: „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” i „Ekonomia dla Ciekawych” (autorstwa prof. Witolda Orłowskiego) oraz materiały edukacyjne, wspomagające prowadzenie zajęć o tematyce ekonomiczno-finansowej.
Dlatego podczas rejestracji należy podać w polu "Adres szkoły do wysyłki pakietu powitalnego" dokładny adres szkoły: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość.

Rejestracja - na seminarium obowiązują zapisy

Aby zarejestrować się, należy kliknąć w poniższy link (wpisać imię, nazwisko, adres e-mail, typ szkoły, nazwę szkoły oraz adres szkoły do wysyłki pakietu powitalnego):
https://bde.clickmeeting.com/zmiany-w-edukacji-ekonomicznej-dzieci-i-mlodziezy-wyzwania-i-propozycje-seminarium-19-01-2023/register

Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do seminarium. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty.

Agenda seminarium:

17:00 Rozpoczęcie i powitanie uczestników
Witold Anusiak - wicedyrektor TODMiDN
Waldemar Zbytek - prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

17:05 W kierunku „biznesu i zarządzania”: kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w warunkach reformy podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
prof. Tomasz Rachwał, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - wieloletni koordynator w Zespole Ekspertów MEN ds. podstawy programowej z przedsiębiorczości

17:55 Budowanie podstaw wiedzy ekonomicznej w szkołach podstawowych - pilotaż projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”
Waldemar Zbytek - prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

18:15 Edukacja ekonomiczna w szkole ponadpodstawowej - pilotaż projektu „Porwani przez Ekonomię”
prof. Witold Orłowski - profesor nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji naukowych, doradca ekonomiczny PwC

18:45 Dyskusja. Jak przystąpić do projektów. Informacja o warsztatach dla nauczycieli na II semestr roku szkolnego 2022/2023
Marcin Wąsik-Wiszniewski - dyrektor regionalny Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

18:55 Podsumowanie i zakończenie seminarium

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE