Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szkoła dla innowatora był trzyletnim projektem pilotażowym, który wspierał nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych we wprowadzaniu zmian, pozwalających na skuteczne kształcenie kompetencji proinnowacyjnych, takich jak między innymi odwaga i podejmowanie ryzyka, pomysłowość, ciekawość, posiadanie hobby, wytrwałość czy improwizowanie.

Projekt prowadzony był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. Inicjatorami projektu było Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W Szkole dla innowatora brało udział 20 szkół z całej Polski. W każdej z nich pracowano z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie zakładało przeprowadzenie z uczniami intensywnego programu rozwijającego kompetencje proinnowacyjne.

Publikacje i materiały znajdują po poniższym linkiem:
https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/publikacje/

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE