Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2022/2023 - semestr I.

Szczegółowe informacje

Data

15.12.2022 r. godz. 17:00 - w Galerii 34 Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 8 LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu

Program

W programie przewidziano:

spotkanie z autorem i koordynatorem ministerialnego projektu dr Piotrem Florianowiczem, adiunktem z Katedry Projektowania Graficznego UMK w Toruniu. Podczas spotkania zostanie przybliżony cel i przebieg projektu. Uczestnicy spotkania dowiedzą się także, jak stworzyć dobry projekt i pozyskiwać fundusze na realizację podobnych zadań, nawiążą współpracę, która może zaowocować warsztatami w Państwa szkole. Nauczyciele potrzebujący zaświadczenia do dokumentacji związanej z awansem zawodowym mogą takie otrzymać drogą mailową od Pana Piotra Florianowicza. Projekt jest Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Anita Przybyszewska – Pietrasiak - doradca metodyczny plastyki

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE