Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

5.12.2022 r. godz. 17:00 - w CKU TODMiDN, Pl. Św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

Kondycja psychiczna uczniów. Pytania i dylematy.

Moderatorkami spotkania będą Panie Joanna Sądecka-Laps (pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu oraz Agnieszka Reszkowska (wieloletni doradca metodyczny terapii pedagogicznej CKU TODMiDN).

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele edukacji włączającej

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE