Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Bądźmy tolerancyjni wobec innych ludzi! Akceptujmy różnorodność! Bądźmy na nią otwarci! W środę 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji! Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. W Toruniu przez cały tydzień będziemy promować hasła tolerancji!

  • plakat

Projekt graficzny plakatu: Justyna Brozdowska

I właśnie w ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji z inicjatywy MDK odbędą się cztery różne wydarzenia: dwa koncerty i dwa warsztaty. Zaczynamy już 10.11.22 (czwartek) w Kuj.-Pom. Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbędzie się koncert w wykonaniu zespołów wokalnych, prowadzonych przez Katarzynę Skowrońską-Sobolewską. Pani Katarzyna zaprasza również na warsztaty wokalne – 16 listopada 2022 (MDK s.3). We wtorek 15 listopada 2022 Diana Barche zapozna z podstawowymi zwrotami w języku migowym ( MDK, s. 09).

Koncert „Kolorowe sny” przygotowała Grupa ZET pod kierunkiem Macieja Pasternaka. Koncert ten odbędzie się w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – 16.11.2022. g. 16.30 (aula CKU II p.). Na wszystkie imprezy wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy!

 

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE