Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2022/2023 - semestr I.

Nauczycieli geografii zapraszamy 3 grudnia do udziału w warsztatach "Szeruj gleby - o upowszechnianiu wiedzy gleboznawczej". W trakcie warsztatów pracownicy Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK oraz Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprezentują zagadnienie o roli edukacji gleboznawczej w kształtowaniu postawy świadomego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, zdradzą, gdzie szukać informacji o glebach w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz zademonstrują podstawowe techniki pomiarów gleby i interpretacji ich wyników, przydatne w procesie dydaktycznym na poziomie szkoły średniej. Warsztaty są współfinansowane ze środków programu Erasmus+. Liczba miejsc ograniczona.

  • plakat

Szczegóły na załączonym plakacie. Link do rejestracji: https://forms.gle/noWBeLeDtCpDBZAR8

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE