Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

1) Laboratoria Przyszłości - link do nagrania webinarium dla dyrektorów szkół i placówek: https://biblioteka.ceo.org.pl/11383-2/, które było zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w dniu 28.09.2022 r.

2) Webinarium dla kadry zarządzającej szkół - "Szanse i wyzwania związane z integracją uczniów z doświadczeniem migracyjnym w szkole - co mówią badania i jak płynące z nich wnioski zastosować w praktyce? (13.10.2022 o godz. 12.00).

Cele :

prezentacja wniosków płynących z, przeprowadzonego przez CEO, badania pt.:„SZKOŁA ZRÓŻNICOWANA KULTUROWO. Wyzwania i potrzeby związane z napływem uczniów migranckich i uchodźczych z Ukrainy”, oraz prezentacja propozycji systemowego podejścia do zaspakajania potrzeb uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

W czasie webinarium przedstawione zostaną założenia, opracowanego przez CEO, „Modelu integracji edukacyjnej” oraz przykłady dobrej praktyki, jak szkoły radzą sobie z kluczowymi wyzwaniami i czy różnorodność kulturowa może być szansą rozwoju całej społeczności szkolnej. Zaproszeni goście (dyrektorzy i dyrektorki) odpowiedzą, m.in., na pytania, jakich nowych kompetencji i wiedzy potrzebują nauczyciele oraz jak zaspokoić emocjonalne, społeczne i edukacyjne potrzeby wszystkich uczniów. Zaprezentowany zostanie również program szkoleniowy dla dyrektorów dotyczący wzmacniania ich kompetencji w zakresie zarządzania szkołą zróżnicowaną kulturowo.

Link do spotkania należy szukać na stronie https://ceo.org.pl/.

Kurs "Jak odpowiadać na wyzwania związane z obecnością uczniów-migrantów w szkole?",

Kurs jest skierowany do nauczycieli wicedyrektorów/dyrektorów, pedagogów i osób w szkole odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań wspierających społeczność w przyjmowaniu uczniów ukraińskich. W kursie zaproponujemy ulepszenia, które łatwo wprowadzić w klasie i w szkole oraz dostarczymy sprawdzone wytyczne postępowania, które zostały stworzone na podstawie polskich i zagranicznych badań. Kurs trwa 14 tygodni.

Podczas kursu uczestnik/czka:

otrzyma gotowe narzędzia do diagnozy potrzeb różnych grup, dzięki którym zaplanuje lepiej działania w klasie lub w szkole,
dowie się, co można zrobić, by szkoła funkcjonowała harmonijnie w nowych warunkach, a tym samym młodzi ludzie skutecznie się w niej uczyli i zdobywali nowe kompetencje,
będzie wspierany przez mentora (praktyka/eksperta, który od lat zajmuje się tą tematyką), który pomoże poradzić sobie z wyzwaniami i spotka się online,
podczas warsztatów stacjonarnych spotka inne osoby, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami.

Dwa ostatnie działania realizowane są w ramach współpracy z naszym partnerem, czyli Norwegian Refugee Council.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE