Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje

Data

10.09.2022 r. godz. 10:00 -  w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 27

Program

W programie przewidziano:

  1. Czytać sprawnie i ze zrozumieniem, czyli jak? - dr Agnieszka Grzelakowska, Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska.
  2. Myśl krytycznie, analizuj ambitnie! - Agnieszka Kołodziejska, Kamila Koczorowska.
  3. Dzielimy się dobrymi praktykami w zakresie edukacji ekologicznej (recykling tworzyw sztucznych i nie tylko) - Plast-Mar (Gość Specjalny).
  4. Zjedz swój talerz na obiad – naczynia biodegradowalne jednym ze sposobów ochrony środowiska - dr Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk, Barbara Iwanowska.
  5. Doświadczenia między światem rzeczywistym a wirtualnym – karty na stół! - Centrum Chemii w Małej Skali.

Szczegółowe informacje i zapisy: www.bit.ly/przyrodnicyrazem

Adresat

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, geografii, fizyki

Doradca metodyczny

 

-

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE