Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

23.06.2022 r. godz. 15:30 -  CKU TODMiDN , Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

Toruńska Szkoła Ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

„Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK”

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele matematyki wszystkich poziomów nauczania

Doradca metodyczny

mgr Katarzyna Leśniak

mgr Elżbieta Kwiecińska

- doradcy metodyczni matematyki

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE