Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

7-9.03.2022 r. godz. 18.00 - w kaplicy seminaryjnej,  Pl. ks. Frelichowskiego

Program

W programie przewidziano:

  1. Konferencje każdego dnia poprowadzi ks. prof. dr hab. Piotr Roszak.
  2. Wieczór poezji chrześcijańskiej oraz koncert kwartetu.
  3. Ostatniego wieczoru po Mszy św. i konferencji spotkanie w refektarzu.

Rozpoczęcie spotkania o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy.

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

mgr Gabriela Rumińska

mgr Danuta Włoczewska

- doradcy metodyczni religii

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE