Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

8.03.2022 r. godz. 16.00 - w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w budynku Ratusza Staromiejskiego

Program

W programie przewidziano:

  1. „Poznaj Polskę” w Muzeum Okręgowym w Toruniu – kontynuacja projektu. Sposoby realizacji wycieczki szkolnej dofinansowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” od 1 marca 2022 r.
  2. Oferta edukacyjna Działu Edukacji Muzeum Okręgowego dla dzieci. Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moja Przygoda w Muzeum”. Wskazanie i omówienie metod realizacji konkursu.
  3. Oferta szkoleniowa CKU TODM i DN dla nauczycieli w II półroczu 2021/2022.

Ilość uczestników jest ograniczona. Zapisy: link do formularza rekrutacyjnego https://forms.gle/uU2ewRDNHomWYTyZ6

Rozpoczęcie konferencji o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy.

Adresat

nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz inni zainteresowani

Doradca metodyczny

mgr Anita Przybyszewska – Pietrasiak

mgr Teresa Thiem

- doradcy metodyczni CKU TODMiDN

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE