Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy na prezentację fragmentów raportu „RAPORT – MATURA Z GEOGRAFII W LATACH 2015 -2020. Ocena ogólna, uwagi szczegółowe, propozycje zmian w arkuszach maturalnych” wykonanego przez pracowników naukowych i nauczycieli, jako forma mówienia o tym, co na maturze z geografii powinno się zmienić.

Spróbujemy doszukać się przyczyn tak niskich wyników matury z geografii.

Wykład przeprowadzi pani Emilia Majewska, absolwentka kierunku geografia UMK, nauczyciel IX LO, doradca metodyczny w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, twórca kanału YouTube „Lekcje geografii”.

Prelekcja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: 15.12.2021r. o godz. 18:00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, sala 104, z jednoczesną transmisją online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE