Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Tematyka lekcji języka polskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Kujawsko – Pomorskiej E – szkoły od 16.03.2020 do 31.04.2020

Klasa 3 maturalna – prowadząca: Jolanta Serocka, nauczycielka j. polskiego w X LO w Toruniu, doradca metodyczny TODMiDN

 1. Jak dobrze napisać rozprawkę maturalną? Cz. 1 (16.03.2020) https://www.youtube.com/watch?v=ZitkNT0m2j8&t=14s
 2. Jak dobrze napisać rozprawkę maturalną? Cz. 2 (18.03.2020) https://www.youtube.com/watch?v=JIzQEk14En4&t=1126s
 3. Jak dobrze napisać rozprawkę maturalną? Cz. 3 (20.03.2020) https://www.youtube.com/watch?v=o5O_95QRtv4&t=152s
 4. Jak przygotować wypowiedź na maturę ustną z tekstem kultury? ( W jaki sposób artyści ukazywali okrucieństwo II wojny światowej?) (23.03.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=GVlLMKVVlUI&t=508s
 5. Jak napisać interpretację wiersza? (H. Poświatowska ***)? (25.03.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=PCKUHUhALdg&t=506s
 6. Jak napisać dobre streszczenie? Czytanie ze zrozumieniem – wskazówki. (27.03.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=oIvFUcCdgNg&t=291s
 7. Problematyka „Tanga” cz. 1 - „Tango” S. Mrożka jako dramat o rodzinie, w której można zobaczyć całą Polskę (…)” (30.03.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=KrT5PBpy4y4&t=155s
 8. Problematyka „Tanga” cz. 2 - „Tango” S. Mrożka jako współczesne „Wesele” (1.04.2020) https://www.youtube.com/watch?v=9EO82zuy76Y&list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb&index=3
 9. Jak przygotować wypowiedź na maturę ustną (zadanie językowe)? (3.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=JOHqc85U2oE&list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb&index=2
 10. Jak przygotować wypowiedź argumentacyjną? Temat 1. poziomu rozszerzonego (15.04.2020) https://www.youtube.com/watch?v=GCX2AmGeLJs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0d1ytqMLRmm1H6ZogJrOZBqAy7VWcFWPq-Vgse0uyVwyn-8q-ZDHUhBIc
 11. Jak napisać interpretację porównawczą? Temat 2. poziomu rozszerzonego (17.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=yiePqDqIGns&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16xffWAG3B1JkJHcGjHwCMVyl3c1oXXT_sorOgLpz91sqo8XbD3wVJCpQ
 12. Czym dla artysty może być jego dzieło – powodem do dumy czy źródłem rozczarowań? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa oraz innych tekstów kultury. PP temat 1.(20.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=eYbjqCyZq7I
 13. Czy wartości ważne dla człowieka zmieniają się pod wpływem życiowych doświadczeń, czy są od nich niezależne? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Tańca śmierci Augusta Strinberga i do innych tekstów kultury. („Dziady cz. III” A. Mickiewicza, „Poczwarka” D. Terakowska) PP temat 1. (22.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=ypHvKl7lc2E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3W3HSymDAz3i4GogsTk1RwxRXMDQ3IBuvVQho62pZuGbmhEvlGt-y2V38
 14. "Czy trudne doświadczenia życiowe wzmacniają czy niszczą człowieka? ("Wieża" G.H. Grudzińskiego, "Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego, film "Jak zostać królem?") PP temat 1.( (24.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=N1tLAEluwn0&list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb&fbclid=IwAR3MeSWlZ77XsvDCVGrcYLGduP8L5Ux7SxKOvLBE76UxTPPXuvFQTmcWq2o
 15. Czy porozumienie między pokoleniami jest możliwe? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu dramatu Jacka Suta www.dom.pl i do innych tekstów kultury. („Nad Niemnem” E. Orzeszkowej, film „Skazany na bluesa”) PP temat 1.( (27.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=gLpHd6GWBHA&t=1100s
 16. Czy Polska to „kraina mlekiem i miodem płynąca”? Sformułuj stanowisko w tej sprawie, odwołując się do podanego fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego, całego dramatu oraz wybranego tekstu kultury. („Pijaństwo” I. Krasickiego) PP temat 1. (29.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=_0sq1_XAa4c&list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb

Klasa 2 szkoła ponadpodstawowa - prowadząca: Jolanta Serocka, nauczycielka j. polskiego w X LO w Toruniu, doradca metodyczny TODMiDN

 1. Problematyka „Lalki” P. Prusa cz. 1 – „Lalka” jako powieść egzystencjalna. Kompozycja i struktura. Topos świata jako teatru. (25.03.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=CtQGgJ9rhqE&t=627s
 2. Problematyka „Lalki” B. Prusa cz. 2 – „Lalka” jako powieść realizmu krytycznego. (27.03.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=Kk5a1wfXJUA
 3. Problematyka „Lalki” B. Prusa cz. 3 – Czy miłość jest więzieniem? (1.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=WA0siy9N24I&t=5s
 4. Problematyka „Lalki” B. Prusa cz. 4 – Trzy pokolenia, trzech idealistów w „Lalce”. (3.04.2020) https://www.youtube.com/watch?v=SMdyOY7RzvI&t=274s
 5. Problematyka „Lalki” B. Prusa cz. 5 i nie tylko – Jaki portret Żydów przedstawia literatura pozytywizmu? („Lalka” , „Mendel Gdański” M. Konopnickiej)
  (15.04.2020) https://www.youtube.com/watch?v=nYZiVQmwpMQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xdZoKLSG2wjpwDBapv_j9WzjeenJKcJYm9xu9wmY9g5AO0uGol1ZUEbA
 6. Problematyka „Lalki” B. Prusa cz. 6 - Wybrane kreacje kobiet w powieści. (17.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=kbvQTLbCAmU&list=RDCMUCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q&index=23
 7. Czy miasto jako centrum cywilizacyjnego postępu gwarantuje człowiekowi szczęście? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Reymonta i do innych tekstów kultury. (matura pisemna PP Temat 1) (22.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=x4Nr79lLkrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oSF4HFo33PCCzMYidH0HFsjemknws6jn1hkeAo_zNGvc-vp9qw7j18-4
 8. Jaki portret sybiraków przedstawia sztuka? Odpowiedz na podstawie interpretacji obrazu Jacka Malczewskiego „Wigilia na Syberii” oraz tekstów literackich (wiersz J. Kaczmarskiego, „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego). Matura ustna (24.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=NBEUyBbs-_U&list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb&index=8
 9. ROZUM I SERCE. O powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”(29.04.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=Q9u-MRQsEB4&list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb&index=2
  Jolanta Serocka, nauczycielka j. polskiego w X LO w Toruniu, doradca metodyczny TODMiDN

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE