Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

OPIS PROJEKTU

Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) z Gminą Miastem Toruń (Partner) reprezentowaną przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 64 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 64 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

 1. teleinformatyczna,
 2. elektroenergetyczna,
 3. elektroniczno- mechatroniczna,
 4. górniczo-wiertnicza,
 5. metalurgiczna,
 6. mechaniczna,
 7. mechaniki precyzyjnej,
 8. motoryzacyjna.

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów złożonych w ramach trzeciego naboru.

Gratulujemy!

Nazwa  
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną_III tura Pobierz PDF

Szanowni Państwo!

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości do 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy. Udzielamy grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla następujących branży:

BRANŻA GÓRNICZO - WIERTNICZA

KWALIFIKACJE:

 • GIW.03 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
 • GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
 • GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
 • GIW.10 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

BRANŻA METALURGICZNA

KWALIFIKACJE:

 • MTL.01 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego
 • MTL.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych
 • MTL.03 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • MTL.04 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
 • MTL.05 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

BRANŻA MECHANICZNA

KWALIFIKACJE:

 • MEC.04 Montaż systemów rurociągowych

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami i załącznikami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie trwania naboru. W temacie proszę podać nazwę branży, na którą składany jest formularz zgłoszeniowy oraz oznaczenie kwalifikacji.

Nabór trwa do 23.08.2020 r. do końca dnia.


Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów złożonych w ramach drugiego naboru.

Gratulujemy!

Nazwa  
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną_II tura Pobierz PDF

Szanowni Państwo, informujemy, iż granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych zostaną przyznane podmiotom najwyższą ilością punktów w ramach danej kwalifikacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Nazwa  
Lista rankingowa branża elektroenergetyczna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża elektroniczno-mechatroniczna (aktualizacja z dn. 28.07.2020r.)  Pobierz PDF
Lista rankingowa branża teleinformatyczna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża górniczo-wiertnicza Pobierz PDF
Lista rankingowa branża mechaniczna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża mechaniki precyzyjnej Pobierz PDF
Lista rankingowa branża motoryzacyjna Pobierz PDF

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów. Gratulujemy!

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW

Nazwa  
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną Pobierz PDF

Szanowni Państwo!

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości do 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

w tym:

 • Centra Kształcenia Zawodowego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów !!!

Granty będą przyznawane na opracowanie programów w następujących branżach:

 • Branża teleinformatyczna 10 grantów,
 • Branża elektroenergetyczna 11 grantów,
 • Branża elektroniczno-mechatroniczna 6 grantów,
 • Branża górniczo-wiertnicza 12 grantów,
 • Branża metalurgiczna 5 grantów,
 • Branża mechaniczna 9 grantów,
 • Branża mechaniki precyzyjnej 5 grantów,
 • Branża motoryzacyjna 6 grantów,
 • Prowadzimy nabór do 05 czerwca 2020 roku.

O granty mogą się ubiegać podmioty, które spełniają warunki formalne:

 1. Wsparcie może uzyskać instytucja, która prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.
 2. Grantobiorcą może być podmiot, który w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami I załącznikami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie trwania naboru, w temacie proszę podać nazwę branży na którą składany jest formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Budżet.
 3. Życiorys zawodowy.

Pozostała dokumentacja:

 1. Procedury.
 2. Załącznik 1 do procedur.
 3. Załącznik 2 do procedur.
 4. Załącznik 3 do procedur.
 5. Załącznik 4 do procedur.
 6. Załącznik 5 do procedur.
 7. Załącznik 1 do umowy.
 8. Załącznik 2 do umowy.
 9. Załącznik 3 do umowy.
 10. Załącznik 6 do procedur.
 11. Załącznik 7 do procedur.
 12. Załącznik 8 do procedur.

GRUPA DOCELOWA

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty, tzw.grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

w tym:

 • Centra Kształcenia Praktycznego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia,
 • z obszaru całej Polski.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 • Ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców.
 • Udzielenie 64 grantów.
 • Wsparcie opiekuna grantobiorców przy tworzeniu programów.
 • Ocena programów przez ekspertów ORE.
 • Publikacja programów.

OKRES REALIZACJI

01.01.2020-28.02.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU I DOFINANSOWANIA:

2 084 351,93 zł

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE