Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Organizatorzy:

 1. Szkoła Podstawowa nr 28  w Toruniu.
 2. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Dział Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych TOS.
 3. Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.

Patronat honorowy:

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
 • Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.
 • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Opieka merytoryczna: CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Cele imprezy:

 • upowszechnianie szkolnego ruchu artystycznego w dziedzinie muzyki, piosenki i poezji,
 • prezentacja twórczych dokonań dzieci i młodzieży,
 • edukacja artystyczna wynikająca z udziału w przeglądzie w roli wykonawcy i słuchacza,
 • popularyzacja piosenki dziecięcej, turystycznej, poezji śpiewanej, piosenki literackiej, utworów z Krainy Łagodności.

Ocena prezentacji odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I -  uczniowie klas 0 - 3 szkół podstawowych,
 • kategoria II -  uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych,
 • kategoria III – uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych,
 • kategoria IV - uczniowie klas trzecich gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Ważne! repertuar musi być odpowiedni do wieku wykonawcy oraz celów i charakteru imprezy!

 • dla uczniów klas 0 – 3 SP - typowe piosenki dziecięce lub muzyczne interpretacje wierszy dla dzieci,
 • dla uczniów klas 4 – 8 SP – utwory z kręgu piosenki turystycznej, wrażliwej, mądrej i z przesłaniem,
 • dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - obowiązuje repertuar Krainy Łagodności, czyli poezji śpiewanej, literackiej czy nawet aktorskiej.

Poza uczestnikami z kategorii I organizatorzy zachęcają do akompaniamentu na żywo.  

Uwaga! 

 • Utwory estradowe, rozrywkowe, komercyjne i inne, niezgodne z ideą przeglądu, nie będą dopuszczone do koncertu, a odpowiedzialność za ich niedopuszczenie ponosi zgłaszający do występu opiekun. Poza tym jurorzy nie będą oceniać występów odbiegających od regulaminowych wymogów repertuarowych.
 • Zgłoszone piosenki muszą być zaśpiewane w języku polskim.
 • Organizatorzy proszą uczestników o przebywanie w czasie przeglądu wraz ze swoimi opiekunami na widowni - w ramach edukacji artystycznej warto zobaczyć i posłuchać innych wykonawców.
 • Pozostałe warunki uczestnictwa:

- szkoła lub instytucja może zgłosić jedną piosenkę w danej kategorii wiekowej,
- każdy z wykonawców może pojawić się na scenie tylko jeden raz, 
- wykonawca reprezentuje tylko jedną szkołę lub instytucję,
- zespoły mogą liczyć do 12 wykonawców.

Zgłoszenia:

Termin nadsyłania zgłoszeń najpóźniej do 28 lutego 2019 r. z dopiskiem: XXVII Szkolna Scena Piosenki i Poezji.

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF.

Zgłoszenia przysłane po terminie nie zostaną przyjęte.

 • Uczestnicy ze szkół podstawowych karty zgłoszeń przesyłają na adres:

Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Przy Skarpie 13
87 - 100 Toruń

    faxem :  056 648 61 20

    mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Uczestnicy z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych karty zgłoszeń przesyłają na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15
87 - 100 Toruń

    faxem: 056 622 46  37

    mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nagrody:

 • organizatorzy przeglądu zapewniają laureatom dyplomy i nagrody

Fundatorzy nagród:

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

Patronat medialny:

Redakcja Nowości 

Terminy koncertów konkursowych:

23 marca '19 r. w  MDK  w Toruniu  ul. Przedzamcze 11/15 lub w Sali Prób CKK Jordanki w Toruniu (ostateczne miejsce koncertu zostanie podane w marcu 2019).

 • godz. 9:00  uczestnicy z klas 0 - 3 szkoły podstawowej
 • godz.12:00 uczestnicy z klas  4- 8 szkoły podstawowej

30 marca '19 r. w MDK  w Toruniu  ul. Przedzamcze 11/15 lub w Sali Prób CKK Jordanki w Toruniu uczestnicy z klas 3 gimnazjum oraz uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych (ostateczne miejsce i godzina koncertu zostaną podane  w marcu 2019).

Dodatkowych informacji udziela:

Anita Przybyszewska – Pietrasiak –  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin dostępny również na stronach: 

www.sp28.torun.pl      www.mdktorun.pl       http://edukacja.tos.art.pl

Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 • administratorem Danych Osobowych jest Szkołą Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13; 87-100 Toruń,
 • dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby należytego przeprowadzenia konkursu,
 • uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE