Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają uczniów i nauczycieli szkół Torunia do udziału w konkursie plastycznym promującym Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Temat konkursu:  Plakat  promujący ideę równości, równego traktowania, tolerancji, akceptacji, szacunku, integracji, optymizmu i uśmiechu.

Pobierz regulamin w formacie PDF

W ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji 13 listopada 2018r. odbywa się Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wykluczenie czy włączenie? – osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie. – dyskusja panelowa"

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE